Win zal het kosteloze openbare WiFi-netwerk van de stad Liège (Luik) ontplooien.

Share this news

Win (Groep Tecteo) werd na een offerteaanvraag uitgekozen om het netwerk voor draadloze connectiviteit van de stad Luik te installeren. De bevolking krijgt hiermee gratis toegang tot het internet en tot de administratieve e-diensten. Deze service zal beschikbaar zijn op 10 strategische locaties. 

De dienst zal op 18 februari op de Place du Marché gelanceerd worden in testfase. Daarna wordt hij geleidelijk ingevoerd op de meest gefrequenteerde plaatsen in de stad (Places Saint-Etienne/Saint-Denis, Place Saint-Lambert, Place Xavier Neujean, Places de la République française et Opéra, Esplanade des Guillemins, Embarcadère de l’Aquarium, Boverie, Place Cathédrale et Vinâve d’île, Place Saint-Barthélemy). Al die pleinen zouden conform het bestek tegen eind juni uitgerust en operationeel moeten zijn.  

Een toegangsportaal tot het internet en tot de stadsdiensten 

Inwoners, bezoekers, studenten en handelaars krijgen dankzij deze service gratis verbinding met het internet om te surfen, hun mail op te halen, de sociale netwerken te gebruiken enz. De sites met illegale inhoud en/of voorbehouden voor volwassenen worden dan weer weggefilterd en zijn dus onbereikbaar op dit openbare netwerk. 

De gebruikers die de WiFi-service gebruiken, worden automatisch omgeleid naar een gemeentelijk portaal dat toegang verschaft tot het internet en tot de diverse informatie en diensten die de Stad aanbiedt. 

Een antwoord op de ontwikkeling van Steden en Gemeenten 

Win ontwikkelde de openbare WiFi-service als antwoord op de communicatiebehoeften van steden en gemeenten. Het is een van de functies van PubliWin, het specifieke communicatieplatform voor de Besturen. PubliWin is het antwoord van Win op de uitdagingen van de "Smart Cities" die steunen op de nieuwe technologieën om de economische ontwikkeling te bevorderen en de leefomgeving van hun burgers te verbeteren.  

Referentiepartners 

Deze service werd ontwikkeld in partnership met belangrijke spelers: GOWEX, koploper in de ontwikkeling van intelligente en duurzame WiFi-steden, en CISCO, fabrikant van netwerkmateriaal (WiFi-infrastructuur en Ethernet-switches). Smart Cities. Er werd meer bepaald aangestipt hoe belangrijk het is de Belgische steden en gemeenten te laten beschikken over aangepaste technologieoplossingen.  

Back to news