Win installeert het openbare WiFi-netwerk van de Stad Mons

Persbericht - Wierde, 13-05-2014

Win (Tecteo Groep) werd geselecteerd om het openbaar WiFi netwerk in Mons uit te bouwen. Dankzij deze dienst zullen burgers en bezoekers gratis toegang krijgen tot het Internet en tot de diverse applicaties ontwikkeld in het kader van het project “Mons 2015”.

Het WiFi-netwerk zal geïnstalleerd worden op meer dan 30 plaatsen die van belang zijn voor toerisme en cultuur, gelegen in het centrum en de rand van de stad. Het volledige netwerk zal operationeel moeten zijn tegen november 2014. Na de uitbouw van het netwerk zullen 68 WiFi antennes geplaatst worden buiten en binnen bepaalde gebouwen.

Gratis toegang tot het Internet en tot de Stedelijke dienstverlening 

De gebruiker zal gratis verbinding met WiFi kunnen maken vanop zijn pc, zijn smartphone of zijn tablet. Hij zal automatisch worden doorverwezen naar een beginportaal, dat het toegangspunt zal vormen met het internet en toegang zal verlenen tot een heleboel informatie en sites van openbaar nut.

De gebruiker meldt zich eerst aan, en kan vervolgens 2 uur lang gratis alle Internetsites bezoeken. Sites met inhoud die illegaal en/of enkel voor volwassenen bestemd is, zullen gefilterd worden en dus niet toegankelijk zijn via dit openbaar netwerk.  

Boost voor de culturele dynamiek « Mons 2015 » 

Dankzij deze aansluitmogelijkheid zullen burgers en de vele honderdduizenden bezoekers die verwacht worden, toegang krijgen tot alle diensten en toepassingen die werden uitgewerkt om de dynamiek van het project Mons 2015 een duwtje in de rug te geven :  Verblijsplanner, toegang tot informatie, spelletjes, collaboratieve platforms, kaartjesverkoop, themawandelingen, enz.  

Win zal tevens zorgen voor de uitbouw van tijdelijke WiFi netwerken, om kortstondige evenementen te dekken die plaats zullen vinden in het kader van Mons 2015.  

Click hier om de persbericht te uploaden

Back to press releases