De beste strategie om naar de cloud te migreren?

Interview van Grégory Distatte & Grégory Vanderclause, Cloud Engineers - Win
Logo Win sans baseline
Cloud blog

Steeds meer organisaties overwegen om hun applicaties en data naar de cloud te migreren, omdat dit een voorwaarde is voor een geslaagde digitale transformatie. Ze hebben allerlei voordelen voor ogen, van kostenbeheersing tot betere prestaties. Om zo’n migratieproject tot een succes te maken is een stappenplan onontbeerlijk. Wat is de beste strategie? Cloudexperts Grégory Distatte en Grégory Vanderclause van Win maken ons wegwijs.

Wat houdt migratie naar de cloud in?

Een strategie uitwerken om naar de cloud te migreren betekent dat een organisatie een plan opstelt om data of applicaties over te brengen naar een remote infrastructuur (de cloud) vanuit een on-premise (of on-site) architectuur.

De strategie moet steunen op een audit, die uitmondt in een gedocumenteerd plan. Het plan houdt dan weer rekening met de hiërarchisering en migratie van de data, applicaties en diensten die betrokken zijn bij de migratie naar de cloud.

Obstakels voor cloudmigratie

Een plan voor cloudmigratie dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, waarschuwt Grégory Distatte, Cloud Engineer bij Win: “We merken dat bedrijven en organisaties die deze transitie willen uitvoeren vooral last hebben van onvoldoende voorbereiding. Zo schatten ze de vereiste bandbreedte soms verkeerd in. Dan kan het gebeuren dat ze over onvoldoende datadebiet beschikken. De kosten van de bandbreedte zijn goed vooraf te bepalen, net als de behoeften aan back-up connectiviteit bij storingen.”

IT-competenties van bedrijven

De expert vindt het jammer dat bedrijven op dit punt soms te weinig maturiteit laten zien, maar dat is niet onoverkomelijk, vindt hij: “We leggen hen graag de voordelen van cloudmigratie uit en benadrukken vooral welke stappen ze moeten zetten om van on-premise over te schakelen op de cloud. Er kunnen twee jaar verstrijken tussen een project en de voltooiing ervan, maar die periode is nodig voor een geslaagde migratie. Het gebeurt zelfs dat we na een voorbereidende vergadering tegen de klant zeggen dat migratie niet of nog niet nodig is. Soms is on-premise nog altijd relevant.”

Grégory Vanderclause, eveneens Cloud Engineer bij Win, is het daarmee eens: "Sommige organisaties beschikken niet over personeel met de juiste kwalificaties voor de migratie. Onze interventie bestaat erin om de competenties van bedrijven op hun kerntaken te richten. Ze hoeven dan niet over de technische competenties te beschikken die nodig zijn voor installatie, onderhoud en het doorvoeren van patches.”

Met public clouds is op zich niets mis, ze bieden een hele reeks beveiligingsopties. Maar die moet je wel activere.

Grégory Vanderclause, Win

Alles in de public cloud, een fata morgana?

Nogal wat organisaties kiezen tegenwoordig voor een radicale migratie naar een provider als Oracle, Google ou Microsoft. Ze vertrouwen erop dat een leverancier van die omvang al hun behoeften zal kunnen invullen.

Maar aan die beslissing zijn gevolgen verbonden: “Je weet nooit exact waar je data worden bewaard. En als het om gevoelige gegevens gaat (identiteit, gezondheid, enz.) kan dat problematisch zijn”, aldus Grégory Distatte. “Denk ook aan de interfaces, die zonder waarschuwing van de ene op de andere dag kunnen veranderen, aangezien de provider ongeveer over alles in zijn eentje beslist. Hou ook rekening met de support. Wanneer een provider zegt dat hij binnen het uur zal reageren op de melding van een incident, kan dat betekenen dat hij alleen maar “goed ontvangen” antwoordt. Het probleem zelf wordt pas later behandeld. De support zelf is ook niet altijd even efficiënt. Soms zit die in het buitenland en verloopt alles uitsluitend in het Engels. Bij een belangrijk of dringend probleem kan dat vervelend zijn.”

Grégory Vanderclause betreurt dan weer dat de beveiliging via de cloud niet altijd optimaal is. “Standaard bereik je de public cloud via het internet. Dat is meteen ook de reden waarom je de toegang maximaal moet beveiligen. Authenticatie met twee factoren is een absolute must, naast beveiligde connectiviteit. Met public clouds is op zich niets mis, ze bieden een hele reeks beveiligingsopties. Maar die moet je wel activeren … Vaak moet je ook betalen voor die opties en dan kan de rekening flink oplopen. Laten we eerlijk zijn: wie voor een public cloud kiest wegens het vertrouwen en de kosten, botst soms op de realiteit. Let dus op voor verborgen, dus niet meegerekende kosten, zoals het activeren van bepaalde diensten.”

Een van de punten die klanten vaak vermelden in hun migratieplan is het beheer van back-ups: “Bij een defect kan elke organisatie compleet stilvallen, een echte ramp”, zegt Grégory Vanderclause. "Wij stellen verschillende oplossingen voor, zodat een bedrijf bij een defect van de ene op de andere node kan overschakelen. Wij beschikken bijvoorbeeld over een goed uitgerust datacenter in Villers-le-Bouillet, het bekende WDC, en over een site op het bedrijvenpark Créalys (Les Isnes). Klanten hechten daar veel belang aan. Ze kunnen het datacenter bezoeken en ze weten exact waar hun data worden bewaard of geback-upt. Een public cloud van één van de grote providers kan zoveel transparantie niet bieden.”

De uitdagingen van cloudmigratie

Migreren naar de cloud blijft een hele uitdaging, om diverse redenen:

 1. Het risico op tijdelijke uitval van bepaalde servers
 2. Gegevensverlies (waardoor databeveiliging noodzakelijk is)
 3. Beheer van de resources en reorganisatie van de IT-diensten
 4. Interoperabiliteit van de oplossingen, om vlot met elkaar te communiceren
Rack lumières WDC 1

Aan de keuze van de Cloud moet een grondig onderzoek voorafgaan over de mate waarin data en applicaties kritiek zijn.

Welke cloud kiezen?

De voor- en nadelen van elk cloudtype kwamen al aan bod in dit artikel. Aan de keuze van de cloud moet een grondig onderzoek voorafgaan over de mate waarin data en applicaties kritiek zijn. Het resultaat bepaalt of een public, private of hybride cloud aangewezen is.

“Veel organisaties waarmee wij werken, zoals instellingen in de sectoren gezondheidszorg en financiën, moeten goed nadenken over het type data en applicaties die ze naar de cloud overbrengen”, aldus Grégory Vanderclause. Minder gevoelige informatie kan perfect op een maximaal beveiligde public cloud staan. Veel klanten willen Microsoft 365 voor de productiviteit, maar wensen tegelijk absolute controle over hun strategische data. Een goede keuze. De gevoelige data staan dan op een private cloud.”

De verschillende cloudoplossingen op basis van de behoeften van de organisatie:

Modèles Cloud

Stap voor stap migreren naar de cloud

Het stappenplan om te migreren naar de cloud hangt af van de complexiteit van de omgeving. Deze roadmap moet uit aparte fasen zijn opgebouwd, die geleidelijk en systematisch worden uitgevoerd.

1. Audit

Eerst worden de bestaande omgeving en de behoefte aan cloudoplossingen in kaart gebracht. Alles moet aan bod komen, zonder uitzondering, zegt Grégory Distatte: “De compatibiliteit met de bestaande infrastructuur, de voordelen en beperkingen, de hiërarchisering en de data-inventarisatie, de connectiviteit en de hardwarekwaliteit.”

2. Remediëring

In deze fase worden alle elementen van de IT-infrastructuur geüpgraded om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de migratie zo beperkt mogelijk zijn voor de businessactiviteiten. We hanteren bijvoorbeeld een boekhoudkundige matrix van alle elementen (OS, software, enz.).

3. De testfase

In deze fase wordt de uitgewerkte strategie getest, samen met de teams van de organisatie.

4. Evaluatie

Deze fase stelt ons in staat om conclusies te trekken uit de experimenten die we samen met de teams hebben uitgevoerd, om zo weinig mogelijk stress en supportaanvragen te veroorzaken”, zegt Grégory Distatte.

5. Migratie

Als de strategie vastligt, is het tijd om aan de eigenlijke migratie te beginnen. “Een dergelijke ingreep gebeurt meestal buiten de kantooruren. Heel vaak weten we niet exact hoeveel tijd zoiets in beslag neemt. Elke klant en elk project is anders. De klant bepaalt tussen welke twee tijdstippen wij aan de slag kunnen gaan”, aldus nog Grégory Distatte.

Een belangrijk moment, vindt ook Grégory Vanderclause: “Als de migratie een feit is, komen er altijd veel vragen. En vaak zijn nieuwe ingrepen noodzakelijk. We checken of de teams voldoende opgeleid zijn, zodat de klant zelfstandig kan functioneren met de gekozen oplossingen. Dan kunnen wij ook zo efficiënt mogelijk ingrijpen binnen onze perimeter.”

Welke voordelen biedt de cloud?

De cloud biedt elke organisatie tegenwoordig talrijke voordelen, ongeacht het gekozen cloudtype of de manier van invoeren:

 • Toezicht op de infrastructuur
 • Interventies die dag en nacht mogelijk zijn (24/7) (afhankelijk van het gekozen SLA-type)
 • Onderhoud, correcties en evolutie van de applicaties en systemen door de dienstverlener
 • Vervanging van afgeschreven hardware door de dienstverlener
 • Vlotte aanpassing van de middelen aan de vraag, zelfs bij een tijdelijke activiteitspiek
 • Besparingen op hardware-investeringen (en -onderhoud)
 • Het IT-personeel hoeft over minder technische vaardigheden te beschikken
 • Toegang tot virtuele machines en tot de parameters in ‘self-service' modus
 • Managed service-opties voor Windows-besturingssystemen, afhankelijk van het type contract
 • Beperkte of aangepaste toewijzing van interne resources
Welke cloudstrategie voor uw organisatie? Laten we dit samen bespreken.