Communicatie en Mobiliteit

Welkom in het tijdperk van de ‘Digital Workplace’

Digital workplace dans une entreprise en Wallonie

In een tijd van Digital Workplace, telewerk en mobiliteit spelen uw telefonie- en collaboratieve tools een cruciale rol. Uw teams moeten overal en altijd kunnen communiceren, en dit met gelijk welk communicatiemiddel (telefoon, applicatie, webpage,...). Win stelt u geïntegreerde, evolutieve en beveiligde communicatieoplossingen voor die volledig compatibel zijn met uw bestaande werktools.

Wil u meer weten over onze telefonie- en collaboratieve oplossingen?

Laten we erover praten!

88% van de bedienden pleit voor een hybride werkplek waarbij werk op afstand en op kantoor wordt gecombineerd naargelang hun keuze.

Studie ‘Workforce of the future’, Cisco

Uw voordelen

Eenvoudig

Win maakt u het leven makkelijker. Één enkel netwerk voor uw voice- en datacommunicatie, voor uw telefonie en uw collaboratieve tools: dit betekent één te beheren infrastructuur, één gesprekspartner en één factuur.

Veilig

Werken op afstand zonder de veiligheid van uw gegevens in gevaar te brengen, dat is essentieel! Win stelt u beveiligde tools voor, met name dankzij de controle over de verbindingen waarlangs uw data worden overgedragen en over uw collaboratieve oplossingen.

Flexibel

Werken van thuis, op kantoor of op verplaatsing: u geeft uw medewerkers de mogelijkheid om hun werk te organiseren. Win biedt u communicatie- en collaboratieve oplossingen aan waarmee uw organisatie zich kan aanpassen aan hybride werkvormen.