Persbericht - Wierde, 28/09/2022

Win voert de strijd op tegen de cyberaanvallen met haar ‘operationeel beveiligingscentrum’:

Communiqués de presse

Win, operator en integrator van IT- en telecomdiensten, versterkt de Cyber-Security van de professionals met de invoering van een dienst van ‘Cyber Security Operation Center’ (CyberSOC). Dit operationeel beveiligingscentrum zorgt dat de professionals beschikken over realtime monitoring instrumenten die ze kunnen inzetten tegen cyber-bedreigingen. Een onmisbare beschermingsdienst, nu de aanvallen op de bedrijven, de overheidsinstellingen en de actoren uit de gezondheidszorg toenemen en alsmaar moeilijker kunnen worden opgespoord.

Op termijn gaat het om 20 beveiligingsexperts en -analisten die zullen worden aangeworven om deze dienst van voortdurende monitoring en analyse te bemannen. Door deze ‘CyberSOC’-dienst toe te voegen aan haar assortiment van bestaande Veiligheidsoplossingen versterkt Win haar expertise op het vlak van IT-beveiliging.

IT-omgevingen die meer vatbaar zijn voor aanvallen

De digitale transformatie, het invoeren van nieuwe technologieën en het overstappen naar werken op afstand hebben de bedrijven en overheidsinstellingen aanzienlijk kwetsbaarder gemaakt voor cyberaanvallen. Deze zijn steeds talrijker, ingewikkelder en moeilijker te identificeren: gemiddeld heeft een organisatie 210 dagen de tijd nodig om een indringing in haar informatiesysteem te detecteren. Tijd die weleens fataal kan blijken voor de actoren die actief zijn in soms zeer gevoelige sectoren - ziekenhuizen, openbare diensten, energiebeheerders, enz.

Detectie van de aanvallen in realtime

Met haar CyberSOC zorgt Win voor een snellere detectie en analyse can en respons op de bedreigingen dankzij een dienst van voortdurende monitoring van de IT-netwerken, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Haar monitoringsoftware, de ‘SIEM’ (Security Information & Event Management) speurt voortdurend de IT-perimeter af en geeft een waarschuwing bij een indringing of een ongewone gebeurtenis. Het Win-team van beveiligingsexperts analyseert deze waarschuwingen en doet aanbevelingen of implementeert de nodige acties om de bedreigingen te doen verdwijnen.

De ‘CyberSOC as-a-service’ van Win zal de bedrijven en organisaties niet enkel in staat stellen om te beschikken over een voortdurende monitoring van hun volledige IT-omgeving, maar ook om zich te voegen naar de wettelijke verplichtingen, die alsmaar veeleisender worden op het gebied van cybersecurity (bijv.: Richtlijn NIS-2, GDPR-verordening).

Win en IMS Networks: partnerschap ten behoeve van de beveiliging

Win is een samenwerking aangegaan met IMS Networks, een belangrijke speler in de cybersecurity-sector op de Europese markt. Tussen deze twee actoren werd een specifieke aanpak opgezet om een doeltreffende respons te geven op veiligheidsincidenten.

Voor Philippe Naelten, CEO van Win, “gaat het om een essentieel partnerschap! Onze ambitie met IMS Networks is om de professionals te begeleiden bij de strategische aanpak van de bescherming van data. Onze beveiligingsoplossing, die onmiddellijke detectie combineert met de nauwkeurige analyse van de veiligheidsincidenten, beantwoordt op alle vlakken aan de behoeften van de bedrijven en overheidsinstanties, die te maken krijgen met een crisissituatie op het vlak van veiligheid. Wij zijn overtuigd van de toepasselijkheid en het belang van deze nieuwe dienst voor de Belgische en Luxemburgse markten.

Stéphane Chmielewski, Directeur van de Diensten en de Innovatie van IMS Networks: “Wij zijn bijzonder verheugd om dit strategisch partnerschap met Win aan te gaan, zodat we op die manier kunnen meewerken aan het verbeteren van de veiligheidspositie van de bedrijven in België en in Luxemburg, en de klok rond de cyber-bedreigingen kunnen aanpakken dankzij de monitoring van hun informatiesysteem 24/7. Dit partnerschap past in het kader van onze internationale groeistrategie die als ambitie heeft om doeltreffende oplossingen te bieden aan organisaties actief in gelijk welke sector, door in te spelen op hun uitdagingen zowel in hun eigenlijke vakgebieden als op het vlak van cybersecurity, gelijkvormigheid en soevereiniteit.”

Click hier om de persbericht te uploaden

TERUG NAAR ALLE PERSBERICHTEN