Persbericht - Wierde, 08/03/2021

Win, cruciale speler in de digitalisering van de essentiële sectoren tegenover de pandemie

Communiqués de presse

Sinds het begin van de Covid-19 crisis heeft de vennootschap Win ervoor gezorgd dat duizenden medewerkers uit de gezondheidszorg, bij bedrijven en openbare instellingen, hun werk konden voortzetten dankzij haar technologische oplossingen die het telewerk en de beveiliging van gegevens bevorderen. In een context waar de pandemie de stappen naar digitalisering versnelt en de aandacht vestigt op het principe van de technologische soevereiniteit, breidt Win haar plaats in de Belgische professionele IT-sector uit en maakt het mooie ambities bekend voor 2021.

Continuïteit van de essentiële diensten...

Philippe Naelten, CEO van Win, verklaart: “De opdracht van Win is om de ziekenhuizen te helpen om beter te verzorgen, de onderwijzers te helpen om beter les te geven, de openbare sectoren te helpen om hun diensten te versterken en de bedrijven te helpen om doeltreffender te werken, dankzij de technologieën.“Met het opdoemen van Covid werden deze sectoren geconfronteerd met een brutale maar noodzakelijke versnelling van hun digitalisering. Win heeft het hen mogelijk gemaakt om het hoofd te bieden aan deze paradigmashift, en om hun activiteiten in alle sereniteit verder te zetten”.

Tijdens deze crisis hebben de Win-teams 150 interventies gedaan bij meer dan 100 professionele klanten, waarvan sommigen in zeer gevoelige sectoren.

We onthouden vier belangrijke soorten interventies:

 • optimalisering van de verbindingen, door een verhoging van de Internet-bandbreedte, om het toenemend aantal verbindingen op afstand te ondersteunen,
 • terbeschikkingstelling van professionele en beveiligde collaboratieve tools bijvoorbeeld voor videoconferenties,
 • beveiliging van deze verbindingen en tools, voor het bestrijden van de aanvallen van cybercriminelen die alsmaar diverser worden en alsmaar meer impact hebben,
 • gebruik van een privé-Cloud voor de kritieke applicaties en data.

De digitalisering versnelt. Wat met de veiligheid van de gegevens?

Sinds maart 2020 zijn de werkgewoontes ingrijpend en blijvend veranderd met in het bijzonder het gebruik van de Cloud voor de verwerking van soms gevoelige en kritieke informatie. In die context kan men terecht de vraag stellen naar de beveiliging van de gegevens.

De vraag naar de territorialiteit van de gegevens is pertinent omdat we (tele)werktools gebruiken die ondergebracht zijn in openbare Clouds die onze data verwerken en hosten op servers die zich niet in België bevinden. Ze zijn onderworpen aan wetgeving die minder beschermt en die invasiever is dan het bestaande Belgisch of Europees recht. Onze gegevens zijn dus mogelijks bedreigd”, zo legt Philippe Naelten, CEO van Win, uit.

Win pakt dit probleem aan met haar centrum voor het hosten van data dat in België is gevestigd, het Wallonie Data Center (WDC), en daarbovenop de privé-Cloud en het netwerk die beiden door Win zelf worden beheerd zodat de volledige controle wordt gegarandeerd over de gegevens van de klanten.

Groei en strategie van verticalisering

In deze ongewone context heeft Win haar groei verdergezet en heeft ze haar financiële doelstellingen bereikt, zowel wat betreft omzet (41,4M€ in 2020) als wat betreft nettoresultaat (2,6 M€ in 2020) en EBITDA (4,6 M€ in 2020). Met deze resultaten laat Win zien dat ze een goed presterende vennootschap is en een speler van waarde op de alsmaar competitievere en concurrentiële markt van de IT/Telecom in België.

Win is vandaag aanwezig in 95% van de Waalse ziekenhuizen, in 245 scholen, 230 openbare instellingen en entiteiten en honderden bedrijven en heeft de ambitie om haar groei verder te zetten door zich te baseren op de ontwikkeling van haar klantenportefeuille, door haar assortiment aan oplossingen uit te breiden en door in te zetten op de ontwikkeling en de expertise van haar personeel.

De ontwikkeling van Win past in het kader van een strategie van verticalisering die erop gericht is om haar basisvakgebied, de netwerkconnectiviteit, te doen evolueren naar het verstrekken van IT-diensten. Deze uitbreiding van competenties is nodig om tegemoet te komen aan de nieuwe behoeften van de professionele spelers die aan hun teams en klanten nieuwe digitale diensten willen voorstellen met een hoge toegevoegde waarde, met name via applicaties.

In lijn met dit idee is Win het jaar 2021 gestart met 2 nieuwe initiatieven:

 • de oprichting van een business unit “Unified Communication/ Cloud Telephony” voor het tot stand brengen van een specifieke cel die zal beantwoorden aan de stijgende marktvraag op het gebied van samenwerking.
 • de invoering van een nieuw vakgebied inzake bekabeling binnen Win, een activiteit die tot dusver werd geoutsourcet.

Deze twee activiteiten zijn een goede aanvulling op de bestaande vakgebieden en competenties van Win, dat zich vandaag positioneert als een Waalse onderneming in volle expansie op nationaal niveau en met de ambitie om in zijn sector een leidende positie in te nemen.

Enkele cijfers van 2020

 • OMZET: 41.493.378 €
 • NETTO RESULTAAT: 2.627.655 €
 • TYPE KLANTEN:
  • Bedrijven (62% van de omzet)
  • Openbare instellingen (29% van de omzet)
  • Gezondheidszorg (9% van de omzet)
 • AANTAL KLANTEN: 1166
 • NIEUWE KLANTEN: 71
 • VTE: 105 (WIN + WDC)

Click hier om de persbericht te uploaden

Terug naar alle persberichten