86% tevredenheid… Bedankt!

IMAGELLAN 00004015 003

Ieder jaar houdt Win een grote tevredenheidsenquête bij zijn klanten. In 2020 waren ze met 140 om hun mening te geven over de door de Win-teams ontwikkelde oplossingen en diensten. Het resultaat: een algemene tevredenheidsgraad van 86,2%, dewelke nu al 7 jaar gestaag toeneemt.

Dit positief resultaat geeft de grote tevredenheid van de Win-klanten weer met betrekking tot diens prestaties en weerspiegelt diens capaciteit om oplossingen en diensten af te leveren die beantwoorden aan hoge kwaliteitsnormen. In hun commentaren bevestigen ze dat ze zich bewust zijn van de acties die Win uitrolt om te beantwoorden aan hun vragen om verbetering en laten ze hun tevredenheid hierover blijken, waarbij ze melding maken van verschillende belangrijke stappen vooruit.

De trends van 2020
In de enquête komt met name een grote tevredenheid naar voor betreffende de personalisatie van de dienst en de begeleiding door de teams; de resultaten verbonden met de functies van Customer Services (89,5%), Account Manager (89%), Service Delivery Manager (85%) en Project Manager (84%) illustreren dit.

Ze zijn ook ingenomen met de kwaliteit van de aanpak door de Helpdesk, en met de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de oplossingen.

Voortdurende verbeteringen
De tevredenheidsenquête is een sleutelmoment. Ze stelt Win en zijn teams in staat om zich aan te passen en te verbeteren en om in te spelen op de verwachtingen van zijn klanten. Ze leidt tot specifieke correctieve acties en kan de aanleiding zijn tot meer structurele wijzingen binnen het bedrijf.

Het gaat dus om een belangrijke en verrijkende oefening, die het mogelijk maakt om te evolueren dankzij de feedback van de klanten.

Dank aan hen, aan u, om de tijd te hebben genomen om deel te nemen aan deze enquête.