Hoe ga je tewerk om hoogstaande professionele wifi aan te bieden?

Interview van Bernard Opdecam - Product Manager, Win
BOP2
Blog WLAN

De door de pandemie opgedrongen lange periode van werken op afstand zal blijvende sporen nalaten voor de organisaties. Zij moeten nu leren om op een hybride manier te werken, door het combineren van het fysiek aanwezig zijn en telewerken. Om zich aan te passen aan deze nieuwe realiteit moet er kunnen worden gesteund op een betrouwbaar netwerk. Wat met de WLAN-netwerken binnen deze infrastructuur?

Van LAN naar WLAN

Volgens Bernard OPDECAM, verantwoordelijke voor de LAN- en WLAN-producten en -diensten bij Win, heeft de digitalisering die COVID-19 met zich meebracht de vinger gelegd op de veelvuldige mankementen in de funderingen van het netwerk van de bedrijven en de openbare instellingen:

“We gaan er al te vaak aan voorbij: de fysieke infrastructuur is uiterst belangrijk voor de ondersteuning van de netwerktoepassingen en -diensten. Ik zie met eigen ogen, met name in de publieke sector, de verouderde staat van de netwerken. Vaak gaat het om een netwerk dat koterijgewijs in elkaar werd geknutseld, door telkens materiaal toe te voegen (vaak naar aanleiding van opeenvolgende aankopen of aanbestedingen), zonder zich ervan te vergewissen dat dit het netwerk niet instabiel zou maken. De oorzaken kunnen divers zijn: een bonte mengelmoes van modellen, onwaarschijnlijke topologieën, geïmproviseerde bekabeling. Resultaat: of het nu gaat om scholen, gemeenten of middelgrote ondernemingen, de toepassingen kunnen niet optimaal werken zonder een optimale netwerkbasis. Wanneer we een audit uitvoeren, stellen we nog al te vaak huiveringwekkende gevallen vast.”

Volgens de expert vormt het netwerk niets minder dan het buizenstelsel van een organisatie:De snelheid zal altijd afhangen van de smalste buis op de route”. Het LAN-netwerk blijft het gebinte van de IT-organisatie, en garandeert aldus de werking van de toestellen en een snelle transmissie, zonder dewelke het WLAN-netwerk niet optimaal kan worden uitgevouwen.

WLAN en wifi: wat betekenen deze termen?

De term wifi heeft in de spreektaal de term WLAN verdrongen, maar toch is het nuttig om enkele fundamentele begrippen in herinnering te brengen om het belang en de evolutie van de draadloze bedrijfsnetwerken beter te begrijpen.

Is het wifi of WLAN?

De specialisten zijn het niet altijd eens wat de juiste term is. Er bestaat geen wezenlijk verschil tussen beide. WLAN staat voor Wireless LAN en verwijst naar het lokaal toegankelijk draadloos netwerk.

Wifi is een handelsmerk geregistreerd door de Wi-Fi Alliance, een consortium dat geüniformeerde standaarden vaststelt voor de draadloze netwerken.

De Wifi-standaarden

De oorspronkelijke naam van Wifi is 802.11. Deze standaard is in de loop van de tijd geëvolueerd, zowel wat loutere snelheid betreft, als wat de bandbreedte betreft. Deze ging van 20 Mhz in 1997 naar 40 Mhz in 2009. Vandaag kan de bandbreedte gaan tot 80 en zelfs 160 Mhz.

Van 1997 tot nu is de standaard 802.11 geëvolueerd door telkens een andere letter toe te voegen (a, b, g, n, ac, ax). De Wi-Fi Alliance heeft beslist tot een vereenvoudigde standaard om de verschillende generaties aan te duiden, gaande van WiFi 1 tot (het huidige) WiFi 6.

De Wifi-standaarden door de jaren heen

Hier volgt de historiek van wifi sinds het ontstaan ervan:

 • 1997: 802.11 werkt in de 2,4Ghz-band (2 Mbps)
 • 1999: WiFi 2 802.11a in 5 Ghz (54 Mbps) en WiFi 1 802.11b in 2,4 Ghz (11 Mbps)
 • 2003: WiFi 3 802.11g in 2,4 Ghz (54 Mbps)
 • 2009: WiFi 4 802.11n in 2,4 Ghz (72,2 Mbps) en in 5 Ghz (450 Mbps)
 • 2014: WiFi 5 802.11ac in 5 Ghz (866,7 Mbps)
 • 2016: WiFi 5 van de 2de generatie 802.11ac in 5 Ghz (1300 Mbps)
 • 2019: WiFi 6 802.11ax in 2,4 en 5 Ghz (1600 Mbps)


Bij elke generatie verhoogt de snelheid en de dichtheid van de elementen die met de WLAN kunnen worden verbonden.

Wat is de huidige Wifi-standaard?

De huidige Wifi-standaard is WiFi 6. De meeste nieuwe terminals op de markt zijn ermee uitgerust: draagbare computers, smartphones en tablets.

De kwaliteit van wifi

Het aantal terminals dat toegang heeft tot de WLAN-netwerken van de ondernemingen neemt exponentieel toe. Het is aldus van cruciaal belang geworden om de coherentie van de toestellen te waarborgen om zo een performante wifi aan te bieden aan de gebruikers.

Hoe zorg je hiervoor? Bernard OPDECAM raadt aan een audit uit te voeren van de bestaande LAN-netwerken en WLAN-netwerken vooraleer van start te gaan met het moderniseren van de WLAN:

Wij bevelen aan om dit te doen als allereerste stap, en dit is wat een integrator doet. Zich ervan vergewissen dat alles op het netwerk van het bedrijf en van de instelling coherent is, eerst op het LAN-netwerk en dan op het WLAN-netwerk. Van de problemen die we vaak tegenkomen, zou ik als eerste het gebruik van heel oude WLAN-netwerken noemen, waarvan de prestaties dus ondermaats zijn. Of nog het gebruik van netwerkswitches van verschillende generaties, verschillende fabrikanten, of nog kabels die met de hand zijn vastgezet. We moeten ons geen illusies maken: een mank LAN-netwerk is één van de hoofdoorzaken voor een zwakke wifi. Hetzelfde geldt voor het bestaande WLAN-materiaal dat vaak heel uiteenlopend blijkt te zijn.

Het LAN-netwerk blijft het gebinte van de IT-organisatie, en zorgt aldus voor de goede werking van de toestellen, voor een snelle transmissie en voor stabiliteit/betrouwbaarheid, zonder dewelke het WLAN-netwerk niet optimaal kan worden uitgevouwen. Het auditwerk is dus uiterst belangrijk: “Dankzij de audit kunnen we een stand van zaken opmaken en correcties aanbrengen waar nodig. Het is eigenlijk zoals bij een huis, eerst moet de staat van de funderingen worden nagekeken alvorens een verdieping toe te voegen”.

Professionele wifi: definitie en topologie

Organisaties hebben behoeften die fundamenteel verschillen van die van het huishoudelijk gebruik van wifi. Verschillende elementen moeten immers worden gegarandeerd: toegang voor een groot aantal toestellen, transmissiekracht (met name de kracht van de internetverbinding) en beweeglijkheid binnen de gebouwen, ongeacht waar de medewerker zich bevindt.

De rol van de toegangspunten of access points

Het professionele wifinetwerk maakt gebruik van een zogenaamd toegangspunt (“access point”), dit is een toestel dat het WLAN-netwerk zal opzetten. Dit toestel maakt een bekabelde verbinding met een switch om het wifisignaal te verspreiden over de betrokken zone.

Door access points te installeren op strategische plaatsen, kunnen de werknemers zich verplaatsen op een transparante manier en zonder dat hun verbinding wordt verbroken. De professionele access points hanteren een technologie met de naam Power over Ethernet Plus (PoE+), die hen voorziet van elektrische stroom via de verbinding met het bekabelde netwerk.

Om een krachtige professionele wifi te bouwen, moet je over een aangepast LAN-netwerk beschikken:

 • Switch met POE+;
 • Voldoende krachtige POE+:
 • Gigabit-aansluitingen (en meer);
 • Compatibele bekabeling (5 of recenter).

Het professioneel WLAN-netwerk wordt beheerd door een wificontroller die geïntegreerd kan zijn, dedicated of in de Cloud. Deze laatste zorgt voor een dynamisch beheer van de radiodekking, maar ook voor een permanente audit van de interferenties en de roaming van de toestellen.

Wij staan in voor deze veiligheid door een combinatie van segmentatie van de gebruikers, toegangscontrole, versleuteling van de gegevensuitwisseling en permanent toezicht, via de intelligentie van de wifioplossing

Bernard Opdecam, Product Manager

De beveiliging van WLAN

Naast de toegang tot de informaticamiddelen van het bedrijf en de internettoegang, moet het WLAN-netwerk worden beveiligd. De wifi is immers een toegangspoort tot de middelen en tot de gegevens van de bedrijfsnetwerken. Daarom hamert Bernard OPDECAM erop: “de veiligheid is zeker geen optioneel element. Wij staan in voor deze veiligheid door een combinatie van segmentatie van de gebruikers, toegangscontrole, versleuteling van de gegevensuitwisseling en permanent toezicht, via de intelligentie van de wifioplossing.”

Extra diensten bij wifi

Het professioneel beheer van het wifinetwerk rechtvaardigt ook een reeks geavanceerde diensten, die bijzonder nuttig zijn voor het bedrijf of de instelling:

 • Onthaalportaal: een homepage voor de bezoekers met een logo, informatie, login-ruimte, de algemene gebruiksvoorwaarden;
 • Realtime gebruiksstatistieken;
 • Geolocatie van de verbonden terminals;
 • Heatmaps: aanduiding van de delen van het netwerk die veel of weinig worden gebruikt, om de connectiviteit te harmoniseren.

WiFi 6: waarom overschakelen en hoe tewerk gaan?

Met de terugkeer naar kantoor worden veel CIO’s geconfronteerd met een vaststaand feit: de behoefte aan een performanter wifinetwerk om de stijging van het aantal verbonden toestellen te kunnen opvangen, in een tijdperk waarin “de met het Ethernet verbonden werkposten alsmaar meer wijken voor wifi als standaardinstelling”.

De laatste standaard WiFi 6, ingevoerd in 2019, maakt niet enkel meer internetverkeer mogelijk”, verbetert Bernard OPDECAM, “ze brengt ook fundamentele evoluties op gang tegenover de toenemende behoeften aan draadloze verbindingen”.

De voordelen van WiFi 6

WiFi 6 biedt verschillende grote verbeteringen voor de organisaties en voor de gebruikers:

 • 2 frequenties en meer kanalen waarlangs de data kunnen worden overgedragen: 2,4 Ghz (voor het bereik) en 5 Ghz (voor de snelheid);
 • een hogere snelheid en een lagere latentie;
 • Een grotere radiodoeltreffendheid;
 • Een verhoogde capaciteit en een langere batterijduur van de verbonden toestellen en objecten.

Hoe bereid je je voor op WiFi 6?

Met een audit kan de staat van het netwerk worden bepaald en een WiFi 6-installatie worden voorbereid. Om WiFi 6 in te voeren moet er op twee aspecten worden gelet:

 • LAN: beschikken over switches met gigabits- of multigigabits-aansluitingen, minstens POE+ (30W), aangepaste uplinks en kabels van minstens categorie 5E;
 • De radiodekking: een “site survey” audit van de site (ter plaatse of op plan) en een analyse van de compatibiliteit met het bestaande materiaal.

Kunnen verschillende wifi-generaties met elkaar gemengd worden?

Dat is niet ideaal”, zo waarschuwt Bernard OPDECAM. De audits die in verscheidene structuren werden uitgevoerd, brengen zwakheden aan het licht die vaak verband houden met het feit dat verschillende wifi-generaties werden gemengd: “Het volstaat vaak om te vragen wanneer de wifi werd geïnstalleerd om te weten tot welke standaard het netwerk begrensd wordt”, legt de expert van Win uit. “Wij stellen vast dat het mengen van WiFi 5 en 6 nefast is voor de prestaties en de roaming van het ene AP naar het andere kan verstoren. Dat is de reden waarom wij vandaag zuivere WiFi 6-oplossingen aanbevelen (minstens in de zones waar de roaming tussen de APs moet worden verzekerd), die hoe dan ook retrocompatibel zijn met de oudere standaarden”.

Besluit

Een professionele wifioplossing invoeren in een onderneming of een instelling heeft veel voordelen: optimale werkomstandigheden voor de medewerkers, een beveiligde en gemonitorde oplossing, ondersteuning van de digitalisering van de activiteiten, grotere tevredenheid van de klanten en partners, maar ook het stijgend aantal verbonden computers, toestellen en objecten aanpakken zonder aan veiligheid in te boeten.

In welke staat bevinden uw LAN/WLAN-netwerken zich? Laten we erover praten en starten met een audit.