Nethys stemt in met overname van Win door de NRB Groep

092

De Raad van Bestuur van Nethys heeft op 02 februari de overname van Win door de NRB Groep goedgekeurd. De Raad van Bestuur van Enodia (aandeelhouder van Nethys) had hier eerder mee ingestemd.

Voor de uitvoering van deze transactie dienen een aantal opschortende voorwaarden vervuld te zijn, zoals de bekrachtiging door de voogdijminister en de Mededingingsautoriteit, wat vóór het einde van het tweede kwartaal van 2023 het geval zou moeten zijn. Zodra deze instanties de transactie hebben goedgekeurd, zal Win (met inbegrip van zijn filiaal Wallonie Data Center (WDC)) toetreden tot de NRB Groep en zijn deskundigheid inzake IT en telecom inbrengen.

Het complementaire aanbod van beide ondernemingen en hun regionale verankering leggen een stevige basis onder deze strategische alliantie. NRB staat er garant voor dat de ervaring en het serviceniveau van Win erkend worden binnen een nieuw industrieel project met aanzienlijke ontwikkelings- en innovatiecapaciteiten. Door hun deskundigheid te bundelen zullen beide technologiespelers het volledige gamma connectiviteits- en communicatiediensten aanbieden die bedrijven en organisaties nodig hebben voor hun digitaliseringsstrategie.

Nu de markt globaliseert, is het voor bedrijven en overheidsorganisaties essentieel om te steunen op een IT-dienstverlener met voldoende schaalgrootte, veelzijdige competenties en een grondige kennis van de specifieke behoeften op gewestelijk en nationaal niveau.

De dienstverlening en expertise van Win komen versterkt uit deze overname. Dit is in het voordeel van klanten en professionals die op zoek zijn naar een solide technologiepartner die beseft voor welke uitdagingen ze staan en aandacht heeft voor hun behoeften.