AI ter bestrijding van de verslaving van mensen met een verhoogd risicoprofiel

T Collard Blog cover

Met zijn software genaamd Proactive Detection System, kan Gaming1 het risicogedrag van de spelers anticiperen. En dus de verslavingsrisico’s voorkomen. De oplossing draait rond het gebruik van data en AI.

Wanneer een klant een bepaalde stoornis ontwikkelt doordat hij verslaafd is, dan verdwijnt het plezier. Wat hij doet, het spel dat hij speelt, heeft dan helemaal niets meer te maken met onze waarden of onze missie...die is om een aanbod van verantwoorde ontspanning te promoten.” De toon is gezet.

Wie spel zegt, zegt risico op verslaving. Thibaut Collard, Chief Compliance Officer bij Gaming1, meent dat soms het voluntarisme van een problematische speler niet volstaat om hem te redden en dat de speloperatoren de plicht hebben om oplossingen te implementeren. Men schat dat de verslaving in België 0,9% van de bevolking betreft.

Het risicogedrag van de spelers anticiperen

Gaming1 staat voor verantwoorde spelletjes. Het bedrijf maakt deel uit van de portefeuille van Ardent Group en is de Belgische leader van de kansspelen (poker, casino, sportweddenschappen...), zowel fysieke als online spelen, met name via Circus, zijn belangrijkste merk. Zijn ambitie is om een referentie te worden op wereldschaal op de gereguleerde markten van de onlinespelen dankzij het ontwikkelen van zijn eigen technologie en zijn omnichannel-aanpak.

Onlangs heeft Gaming1 zijn Proactive Detection System uitgerold, een software die het Luikse bedrijf zelf heeft ontwikkeld om het risicogedrag van de spelers te anticiperen. Bedoeling: de verslavingsrisico’s voorkomen.

Dankzij de AI-technologie van Gaming1 kan het gedrag van de spelers analytisch worden opgespoord op basis van verscheidene factoren (risico-indicatoren), zoals de kliksnelheid, de verbindingsduur, het aantal spelsessies, de gemiddelde inleg, het onmiddellijk opnieuw inzetten van een grote winst, enz.

Niet behandelen, maar wel waarschuwen en vormen

Door het ingeven van al deze gegevens kunnen we een norm invoeren waardoor we de gedragingen kunnen anticiperen die mogelijks problematisch kunnen worden. Het idee is niet om te verzorgen of te behandelen, maar wel om te waarschuwen en te vormen, om zo de speler terug naar een meer verantwoord gedrag te brengen. We doen dat al door het personeel van onze fysieke casino’s op te leiden. Voor de onlinespelen gebeurt dit via een instrument dat aan een speler een score toekent en een profiel met betrekking tot hoe hij het spel speelt.”

Vandaag werken een tiental data scientists en een twintigtal compliance medewerkers aan het onderhoud van het systeem. Het systeem moet immers continu worden verrijkt. En ook om het te corrigeren dankzij met name een geavanceerde samenwerking met de sector van de research. Deze werkzaamheden vragen een continue inspanning.

T Collard Blog citation

“Onze filosofie is eenvoudig: het spel moet plezierig blijven”.

Vermijden dat men te ver gaat

Ons land was het eerste land ter wereld dat een preventiesysteem invoerde van een lijst van spelers met een spelverbod, omwille van schuldbemiddeling, of op basis van een gerechtelijke beslissing, of op vraag van de spelers zelf; en ook een standaard inlegplafond van 200 euro per week per speler (geen plafond mogelijk voor de mensen die in de Centrale voor kredieten zijn opgenomen)

De echte revolutie van het onlinegebeuren is dat het de grenzen heeft doen verdwijnen. Iedereen kan heel gemakkelijk spelen op buitenlandse internetsites.

Bijgevolg is het belangrijk om te beschikken over een competitief rechtsgebied zodat de sector aantrekkelijk kan blijven (want enkel het rechtsgebied zal de speler beschermen) en wordt vermeden dat men massaal wegtrekt naar sites die de speler niet omkaderen en de Belgische regels niet zullen toepassen.

De sector moet daarentegen werk maken van het identificeren van de problemen en moet de speler in nood onmiddellijk de weg wijzen naar oplossingen (Duty of Care).

De compulsieve en excessieve gedragingen betreffen niet enkel de sector van de kansspelen en de sportweddenschappen, bevestigt Thibaut Collard. Heel het digitaal universum wordt getroffen: videogames, e-commerce sites, sociale media, enz. “De instrumenten die in onze sector worden ingevoerd, zouden ook elders van nut kunnen zijn. Zo zou men preventieve boodschappen en waarschuwingen kunnen sturen naar de consumenten om te vermijden dat ze te ver zouden gaan en in de problemen zouden komen.”